Cookie beleid Hvv RAS

De website van Hvv RAS is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk Regelement

Haagse voetbal vereniging RAS (Hvv RAS)

Algemeen reglement

Het algemeen reglement bevat enkele nadere uitwerkingen van zaken die in zijn algemeenheid in de statuten zijn geregeld. Het algemeen reglement is een reglement zoals bedoeld in de statuten in artikel 20, lid 1. Ook zaken als Kascommissie, Elftalcommissie en dergelijke vallen hieronder en dienen dus in het Algemeen reglement nader gereguleerd te worden.

Artikel 1
De kleuren van de vereniging zijn zwart en geel.

Het sporttenue bestaat uit:

 1. Zwart-geel verticaal gestreept shirt.
 2. Zwarte broek.
 3. Zwartkousen met gele band.

Het bestuur is bevoegd één of meer elftallen in afwijkende tenues te laten spelen als dit voor shirtreclame noodzakelijk is. De voor Hvv RAS specifieke kenmerken blijven daarbij gehandhaafd.

Artikel 2
De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmee zij dat doel tracht te bereiken, zijn omschreven in de statuten, artikelen 2 en 3. Waar het gaat om de voetbalsport “in al zijn verschijningsvormen”, geldt dat dit betreft sporten, waarvan de algemene ledenvergadering heeft besloten die te gaan beoefenen. (Dit kan dus bijvoorbeeld zijn: Futsal of 7-aside-voetbal)

Artikel 3

 1. De vereniging bestaat uit:

A. Spelende leden.
B. Niet-spelende leden.
C. Leden van verdienste.
D. Ereleden.
E. Donateurs. 

 1. Spelende leden en donateurs zijn zij die gerechtigd zijn om deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden.
 2. Niet-spelende leden zijn zij, die niet-gerechtigd zijn om aan de in het tweede lid bedoelde wedstrijden deel te nemen.
 3. Leden van verdienste en ereleden zijn zij, die door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.
 4. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toelaten en zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een bestuur vastgestelde bijdrage storten.

 

Artikel 4
De leden en donateurs zijn verplicht hun contributies, respectievelijk hun bijdrage, bij vooruitbetaling te voldoen op een door de algemene ledenvergadering vast te stellen wijze. Het bestuur kan in geval van hardheid van deze verplichtingen afwijken.

Artikel  5
De leden en de donateurs zijn verplicht om de bezittingen en eigendommen van de vereniging te beschermen en te beheren als waren deze bezittingen en eigendommen hun persoonlijke bezittingen en eigendommen.

Artikel 6
Geen enkel lid of donateur heeft enig persoonlijk recht op eigendommen van de vereniging.

Artikel 7

 1. De contributies en bijdragen van donateurs worden op voorstel van het bestuur vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 2. De vereniging beheert en exploiteert de kantine in het verenigingsgebouw. De netto opbrengst komt ten bate van de verenigingskas.
 3. Het bestuur kan besluiten deel te nemen aan acties en initiatieven die structureel of incidenteel een bijdrage leveren aan de verenigingskas. Gedacht wordt aan de door Stichting Nationale Sporttotalisator te organiseren prijsvragen en lotto ten bate van verenigingen, en daarmee vergelijkbare initiatieven.

Artikel 8
De bestuursleden worden als volgt in een rooster geplaatst:

 1. Voorzitter.
 2. Penningmeester.
 3. Secretaris.
 4. 2e Penningmeester.
 5. 2e Secretaris.
 6. Technische zaken.

Overeenkomstig artikel 9 lid 3 van de statuten is het bestuur als volgt aftredend binnen een cyclus van drie jaar:

na 1 jaar: nummer 1 en 5 (voorzitter en 2e secretaris)

na 2 jaar: nummer 2 en 6 (penningmeester en technische zaken)

na 3 jaar: nummer 3 en 4 (secretaris en 2e penningmeester)

Indien aan het bestuur een zesde en/of een zevende bestuurslid wordt/worden toegevoegd, treedt/treden deze(n) gelijktijdig af met nummer 2 uit het rooster (de penningmeester).

Artikel 9
Bestuursvergaderingen worden, naar behoefte, door de voorzitter of op voorstel van drie bestuursleden belegd.

Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is. 

Artikel 10
De vereniging kent een kascommissie welke is ingesteld door en rapporteert aan de algemene ledenvergadering. De commissie bestaat uit twee leden.

Overeenkomstig artikel 12, lid 3 van de statuten treden de leden van de kascommissie af volgens onderstaand rooster:

Alle leden zijn drie jaarlijks aftredend.

Alle leden mogen maximaal zes jaar aaneengesloten als zodanig in functie zijn.

Artikel 11
De personen die zich inzetten in het belang van Hvv RAS en waarvoor de reglementen van de KNVB vereisen dat ze lid zijn van de KNVB worden door het bestuur bij de KNVB als zodanig aangemeld.

De vereniging verwacht dat er bij personen die zich inzetten in het belang van Hvv RAS een zodanige betrokkenheid met de vereniging bestaat dat zij (niet)-spelend lid of begunstiger van de vereniging worden.

Artikel 12
Het bestuur draagt een deel van haar bevoegdheid om leden uit te sluiten van het spelen van wedstrijden (artikel 6, lid 4 van de statuten) over aan een in te stellen commissie Veiligheid en Gedrag te weten:

Uitsluiting van het spelen van twee bindende wedstrijden in geval een speler voor de eerste maal zonder kennisgeving verstek laat gaan bij een wedstrijd van het elftal waarin hij is opgesteld.

Uitsluiting van het spelen van vier bindende wedstrijden in geval een speler binnen één jaar voor de tweede maal zonder kennisgeving verstek laat gaan bij een wedstrijd van het elftal waarin hij is opgesteld.

Uitsluiting van het spelen van wedstrijden voor onbepaalde tijd, met een minimum van zes bindende wedstrijden, in geval een speler binnen één jaar voor de derde maal zonder kennisgeving verstek laat gaan bij een wedstrijd van het elftal waarin hij is opgesteld.

Bezwaar tegen uitsluiting als bedoeld in het voorgaande kan worden aangetekend bij de commissie Veiligheid en Gedrag en wel:

Tijdens de vergadering van de commissie Veiligheid en Gedrag.

Schriftelijk ter attentie van de secretaris van de commissie Veiligheid en Gedrag. De betreffende speler blijft speelgerechtigd indien hij binnen 2 x 24 uur na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving door deze commissie van de uitsluiting beroep heeft aangetekend.

De desbetreffende commissie stelt de betreffende speler binnen één week van ontvangst van het beroep op de hoogte van haar uitspraak.

Beroep tegen de uitspraak van de commissie kan aangetekend worden bij het bestuur. Dit kan uitsluitend schriftelijk aan de secretaris plaatsvinden. Hangende het beroep blijft de speler speelgerechtigd. Het bestuur stelt de betreffende speler en de commissie van haar beslissing op de hoogte. De uitspraak van het bestuur is bindend.

De commissie Veiligheid en Gedrag adviseert het bestuur over op te leggen sancties bij andere strafbare gedragingen.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!